בדיחה – פרסי ותימני הלכו לים

בדיחה – פרסי ותימני הלכו לים

פרסי ותימני הלכו לים.

הם התערבו על 20 שקל מי ישאר אחרון מתחת למים, הודעה נמסרה למשפחות.