בדיחה – למה אסור להביא ביד לפי היהדות?

בדיחה – למה אסור להביא ביד לפי היהדות?

כי זרע מאוד!