בדיחה – איך קוראים לאתר שאנשים עם יד אחת שונאים?

בדיחה – איך קוראים לאתר שאנשים עם יד אחת שונאים?

שאלה: איך קוראים לאתר שאנשים עם יד אחת שונאים?

תשובה: יד שתיים.