בדיחה – אכלתי מוח לראשונה בחיי

בדיחה – אכלתי מוח לראשונה בחיי

אכלתי מוח לראשונה בחיי.

היה תאים.