בדיחה – איש אחד הולך לרפת

בדיחה – איש אחד הולך לרפת

איש אחד הולך לרפת ומבקש מהרפתן את העוף הכי צעיר. עונה לו הרפתן "ביצה בקיצר?"

פוסטים דומים   הילד החכם
דילוג לתוכן